Magdolna-Orczy Negyed Program

Év
2019-2021
Program
Morczy
Státusz
lezárult
Kategória
városrehabilitáció

A Magdolna-Orczy Negyed Program a jelenleg kerületben zajló komplex városrehabilitációs program, amely közösségi-szociális és infrastrukturális beavatkozásokkal járul hozzá a városrész felzárkóztatásához.

A projekt fontos előzménye a Magdolna negyedben 2005 és 2015 között megvalósult, három ütemből álló integrált szociális városrehabilitációs program: az akcióterület kijelölése során ezért szempont volt a korábbi eredményeinek megőrzése és fenntartása, a komplex beavatkozásokkal mindeddig nem érintett Orczy negyed bevonása mellett. A kijelölt akcióterület a kerület egyik leghátrányosabb helyzetű része: az ingatlanállomány rendkívül rossz műszaki állapotú, a népesség iskolázottsága, átlagos jövedelemszintje és foglalkoztatottsága alacsony, magas a tartós munkanélküliek aránya. Az akcióterület több tömbje is szegregációval veszélyeztetett.

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A projekt elemei olyan fizikai és szociális környezet megteremtésére irányulnak, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a javuló lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását.

A komplex városrehabilitációs program három alprogramból – a Lakhatási, Foglalkoztatási és gazdasági valamint Közbiztonsági és a közterületi alprogram – és 18 programelemből áll. A fejlesztési elképzelés, valamint a megvalósítandó célok kijelölése széleskörű partnerségi tevékenységen alapult. A projektgazda Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata konzorciumi partnerei: a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN), a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) és a Moravcsik Alapítvány.

A Rév8 fontos szerepet vállalt a program tervezésében, előkészítésében, jelenleg pedig a program projektmenedzsmentjét látja el.

 

>> További információ a Magdolna-Orczy negyed program alprogramjairól és programelemeiről
>> A Rév8 2020-as évi beszámolója a Magdolna-Orczy negyed programról

Projekt adatok

Megvalósítás időszaka: 2019-2021
Finanszírozás: pályázati forrás
Támogatások forrása: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013
Támogatás összege: 2 milliárd forint
Rév8 szerepe: Projektmenedzsment
Együttműködő partnerek:
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN)
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK)
Moravcsik Alapítvány
Honlap: https://jozsefvaros.hu/orczy