Magdolna Negyed Program I., Budapest | Magdolna Quarter Program 1.

2004-ben készült el Józsefváros “15 éves kerületfejlesztési stratégiája”, mely javaslatot tett a kerület 11 önálló arculattal rendelkező területi egységre – ún. negyedekre – történő felosztására.

For the english summary please read our MagdolnaBook or MagdolnaGuide.

A negyedek elkülönítése az egyes kerületrészek eltérő arculatának hangsúlyozását, identitásuk fejlesztését szolgálja. A negyedekhez tartozó programok olyan integrált fejlesztési programokat tartalmaznak, amelyek az egyes területi egységek sajátosságai, egyedi helyzetük és problémáik alapján határozzák meg a szükséges fejlesztéseket, önkormányzati beavatkozásokat. A negyedek programjai a kerületi átfogó programokban általánosabban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításának eszközei.

Józsefváros 11 negyede közül a társadalmi és környezeti problémákkal legjobban terhelt negyedei a Magdolna-negyed és az Orczy-negyed. Magdolna negyed a Józsefvárosban, Nagyfuvaros utca – Népszínház utca – Fiumei út – Baross utca – Koszorú utca – Mátyás tér által határolt terület. A “Magdolna negyed” Józsefváros, és talán Budapest egyik legnagyobb kiterjedésű területe, ahol – a leromlott fizikai környezet, társadalmi-gazdasági elmaradottság, hátrányos helyzetű családok magas koncentrációja egzakt módon is kimutatható. A területen magas a hátrányos helyzetű családok koncentrációja és a roma népesség aránya is. A társadalmi problémákat jelzi, hogy a kerületben itt a legmagasabb a munkanélküliség, és az iskolázottságot tekintve is itt a legnagyobb a lemaradás. A városrész gazdasági potenciálját, foglalkoztatási helyzetét tekintve az egyik legrosszabb terület Józsefvárosban. A fizikai környezet folyamatos romlása és az évek óta tartó lefelé mozgó társadalmi spirál következtében a városrész egyre jobban leszakad a kerület többi részétől.

A szociális város-rehabilitációs program célja: olyan negyed kialakítása, mely képes befogadni és hosszútávon biztonságos otthont nyújtani a különböző kultúrájú és társadalmi háttérrel rendelkező rétegeknek, generációknak. Az itt élők bevonásával egyedi arculatú, vonzó városrész kialakítását, az épületek lakhatóvá tételét, új közöségi-kulturális-szociális hely létrehozását tervezi a program.

A negyed szociális város-rehabilitációjának átfogó céljai megállítani az itt lakók egyre súlyosabb társadalmi leszakadását, az egyre fokozódó szegregációt, folyamatosan csökkenteni a családokban felhalmozódott és generációkon keresztül öröklődő hátrányokat, elősegíteni a szegénységi spirálból történő kitörést, a társadalomból való kirekesztettség megszűntetését.

Az integrált fejlesztési programok tartalmazzák a szükséges fejlesztéseket, és önkormányzati beavatkozásokat. A városmegújítás célja a területen élő emberek biztonságos élet- és lakókörnyezetének megteremtése és azoknak a feltételeknek a létrehozása, amelyek képesek segítséget nyújtani az egyénnek saját fejlődéséhez, társadalmi kapcsolatainak kiépítéséhez, megteremtve életlehetőségeinek és lakhatási körülményeinek javítását.

A negyed megújításának programelemei:

Szociális rehabilitáció megindítása: fenntartható lakásállomány fokozatos kialakítása, humánszolgáltatás javítása, aktív lakossági részvétel elősegítése.
- Oktatás – kultúra – civil szféra: Erdélyi utcai iskola szerepének megerősítése, Mátyás téri Közösségi ház létrehozása, civil szervezetek szerepének erősítése, társadalmi hálózatok kiépítése.
- Gazdasági program: kisvállalkozások, kiskereskedelem élénkítése, új munkahelyek teremtése.
- Környezet megújítása: Erdélyi utca és Nagyfuvaros utca közterület fejlesztése, Teleki tér megújítása, a piac rendezése, Zsibárus ház teljes műemléki rekonstrukciója.

A szociális rehabilitáció megindítása: A területre jellemző a szoba-konyhás, WC nélküli lakások magas aránya. Az egyik legfontosabb feladat a lakások korszerűsítése oly módon, hogy fenntartási költségük alacsony és szabályozható legyen. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő kapacitású csatorna hálózat kiépítése (bekötések, felszálló vezetékek), a gáz bevezetése a lakásokba, a vízórák felszerelése. Az EU nem támogatja a lakások felújítását, viszont a Fővárosi Önkormányzat tervei között szerepel a szociális rehabilitáció támogatása a már meglévő fővárosi rehabilitációs pályázati lehetőségek bővítésével.

Oktatás, kultúra: Az Erdélyi utcai iskola oktatási programjának bővítése, az iskola városnegyedben betöltött szerepének erősítésea legfontosabb első lépés. Az iskola vezetői által kidolgozott felzárkóztató szakmai program végrehajtása kiemelkedően fontos a városrészben élő hátrányos helyzetű gyerekek és – közvetve – családjaik számára is. A projekt célja, hogy fejlessze az oktatási program megvalósításának körülményeit, technikai feltételeit, valamint adjon lehetőséget az iskola negyedben betöltött oktatási, kulturális szerepének bővítésére. A projekt közvetett célja továbbá, hogy az iskola fokozatosan váljon vonzó intézménnyé mind a negyedben, mind az azon kívül élő gyermekek, szülők számára.

Közösségi ház a Mátyás téren – Vizuális oktatási központ: A közösségi ház létrehozása az első lépés ahhoz, hogy a negyedben élő embereket meg lehessen szólítani és ezáltal lehetőséget biztosítani számukra, hogy bekapcsolódhassanak a rehabilitációs folyamatba, esélyt adni számukra a változtatáshoz, mind a saját sorsuk, mind a környezetük tekintetében, hogy valódi részesei legyenek városrész megújításának.

Vállalkozásélénkítő, foglalkoztatási, képzési programok: A városrész gazdasági potenciálját, foglalkoztatási helyzetét tekintve az egyik legrosszabb terület Józsefvárosban. Erre utal az a tény, hogy a Magdolna negyedben él a rendszeres szociális segélyben részesülők 47%-a. Ezért a városmegújítási program egyik legfontosabb céljának a helyi gazdaság erősítését, a foglalkoztatási helyzet javítását tekintjük. A program mind a munkaerő kereslet (vállalkozások), mind a munkaerő kínálat (munkavállalók) pozícióinak javítását célozza.

Támogatott kiskereskedelem – kisvállalkozás fejlesztési program: A program három területre, az Erdélyi utcára, a Nagyfuvaros utcára, valamint a Zsibárus-házra koncentrálva segít megújítani a területen működő kis és középvállalkozások helyiségeit, egyes esetekben támogatja berendezés és eszközbeszerzésüket.

Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása: A területen élő hátrányos helyzetű, illetve roma népesség foglalkoztatási helyzetének javítása célcsoport-specifikus, munkaerőpiaci és szociális szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel, képzéssel, foglalkoztatással. E program az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által kikísérletezett, bevált módszerek helyi alkalmazását valósítja meg.

Erdélyi utca és Mátyás tér közterületi fejlesztése: Az Erdélyi utca felújításával és sétáló utcává történő átalakítással az iskola, a Közösségi ház közvetlen környezete újulna meg, ezzel segítve két épület közötti biztonságos közlekedést. A Mátyás tér elkezdett felújítását attraktívabb és differenciáltabb eszközökkel szükséges folytatni, mely szimbolikusan is ki tudná fejezni a negyed városmegújításának elindítását, az új arculat megjelenését.

Kapcsolódó dokumentumok:

2005 – Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

2007 – MNP I.: Beszámoló a 2006-os évről

2008 – MNP I.: Beszámoló a 2007-es évről

2008 – MNP I.: Beszámoló 2008 I. félévéről

2007- MNP I. Jelentés