Magdolna Negyed Program II., Budapest | Magdolna Quarter Program 2.

For the english summary please read our MagdolnaBook or MagdolnaGuide.

Az MNP II. program a megújítás második ütemét jelenti, amely 2007-ben nyerte el a kiemelt projekt címet, az első ütemnél is nagyobb volumenben folytatja a megindított szociális város-rehabilitációt. A Rév8 Zrt által, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából kidolgozott, Magdolna Negyed Program II. projekt a Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP) keretén belül KMOP 5.1.1. Integrált szociális városrehabilitáció – Kiemelt projektek KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számon került elfogadásra. A Józsefvárosi Önkormányzat a projekt megvalósítására 2008. augusztus 7-én kötötte meg a Támogatási szerződést. A program lebonyolítását a Józsefvárosi Önkormányzat újból a Rév8 Zrt-re bízta, és Megbízási Szerződést kötött a projekt megvalósításának időszakára.

A Magdolna Negyed Program II. programelemei:

1. Társadalmi programok

 Szabadidős programok az iskolában: A program célja, hogy a diákok minél tovább bent maradjanak az iskolában és délutáni szabadidős programok keretében gyakorlatias és képességfejlesztő tudást és ismereteket szerezhessenek. A programok összeállításában az iskola aktív szerepet vállal. Az iskola felújítási programjának keretében megvalósul az iskola akadálymentesítése, az intézmény összes külső nyílászáróját modern, hőszigetelt, biztonságos szerkezetek váltják fel, új klubhelyiség kerül kialakításra.

A Kesztyűgyár: A népszerű közösségi ház elsődleges célcsoportját a Magdolna negyedben élő 6–18 év közötti fiatalok alkotják. A legnagyobb sikere a számukra nyújtott ingyenes programoknak van: tini diszkó, karaoke, internet kávézó, kamaszklub, hip-hop tánctanfolyam. Ezekkel a rendezvényekkel nagyszámú fiatalt viszonylag gyorsan és hatékonyan be lehet vonzani az utcáról. A felnőttek számára a Kesztyűgyár álláskeresési tanácsadást, álláskereső fórumokat, egészségügyi szűrést, ingyenes tanfolyamokat, képzéseket nyújt.

2. Szociális és bűnmegelőzési programok

A Magdolna Negyed Program II. bűnmegelőzési programja a Biztonságos Magdolna Negyedért Szakmai Munkacsoport által 2006-ban kialakított bűnmegelőzési koncepcióra épül és folytatja a megkezdett sikeres programokat.

3. Környezeti programok

Önkormányzati tulajdonú bérházak megújítása a lakók bevonásával: A program célja, hogy az önkormányzati tulajdonú épületek élhetőbbé, biztonságosabbá és működtethetővé váljanak. A beavatkozások révén az önkormányzat, illetve a programot kidolgozó és lebonyolító Rév8 Zrt. el szeretné érni, hogy a felújított épületek ne romoljanak le nagyon gyorsan, és a lakók takarékosabban tudják üzemeltetni mind saját lakásukat, mind az épületet. A program tizenhat önkormányzati tulajdonban lévő házat érint, amelyek különösen rossz, bizonyos esetekben veszélyes műszaki állapotban vannak. A felújítási program kizárólag az épületek közös területeinek a felújítását tartalmazza, a lakások átalakítására, korszerűsítésekre, új fürdőszobák kialakítására viszont nem terjed ki – ha csak a szerkezeti munkák miatt nem válik szükségessé. A megvalósuló fejlesztések megteremtik a lakások komfortosításának műszaki feltételeit – annak érdekében, hogy akik a későbbiekben szeretnék elvégezni a komfortosítást, azt egyszerűbben meg tudják tenni.

Társasházak megújítása: A program lehetőséget biztosít arra, hogy a megtakarítással rendelkező társasházak elvégeztessék egy vagy több épületszerkezeti elem felújítását, a közös tulajdonban lévő területek és gépészeti rendszerek megújítását.

4. Közterületi program:

A Mátyás tér és a hozzá kapcsolódó közterületek megújítása: A MNP II. keretében 2008-2010 között folytatódik. A negyed közterületeinek összehangolt fejlesztése – a térből kiindulva – az Erdélyi és a Tavaszmező utcában halad tovább. A Mátyás tér komplex átalakítása a forgalom átszervezésével válik teljessé. A gépjárműforgalom a tér déli és nyugati oldalán kétirányúvá válik, míg a keleti és északi oldalon megszűnik, és helyén díszburkolat készül. Ezen a sétányon nagy zöldfelületeket alakítanak ki, fasorokat alkotó fákkal. Megújul a közvilágítás is. A korábban átépített parkrész parkőrházzal, nyilvános illemhellyel bővül. Egy összefüggő, gépjárműforgalomtól mentes terület alakul ki – biztosítva a park, az iskola, a Kesztyűgyár, a sportudvar majd a Horváth Mihály téri intézmények biztonságos, közvetlen, gyalogos megközelíthetőségét.

Sportudvarok: Sportudvar kialakítására az iskolaépület Homok utcai szárnya mellett kerül sor – a jelenleg ott álló, rossz műszaki állapotú lakóépület lebontásával. A sport-, szabadidőudvar területén négypályás, 60 méteres futófolyosó, valamint egy nagyobb és egy kisebb, labdajátékokra alkalmas pálya kerül kialakításra, és mászófal is. A másik lehetőség a Dankó utca 18. és 20. szám alatti telkeket érinti, ahol a telekrendezést követően egy körülkerített sportpálya jön létre. A területen megépül egy nyilvános WC-t, illetve kerti tárolót magába foglaló pavilon is. A sportpálya körül és a kerítések mentén fasort telepítenek, ezáltal is növelve a környező ingatlanok védelmét.

4. Gazdasági program

A negyed egyik legsúlyosabb gondja az alacsony képzettség, a magas munkanélküliség, és az alkalmi munkákból élők magas aránya. A területen élő hátrányos helyzetű, nagy arányban roma népesség foglalkoztatási helyzete célcsoport-specifikus, munkaerő-piaci és szociális szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel, képzéssel, foglalkoztatással javítható.

Felnőttek általános iskolai felzárkóztatása: A kitűzött cél érdekében először az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőket kellett bevonni az oktatásba. A Jezsuita Szerzetesrend Szeretet Iskolájának munkatársai 2009. januárban kezdték meg az oktatást a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az első tanévet tizenhárman abszolválták 2009 júniusában.

Szak- és készségfejlesztő képzések: 2009-ben tizenketten szereztek vendéglátói végzettséget, illetve tizennégyen végezték el a villanyszerelői OKJ-es képzést. A kezdeményezések hasznosságát jelzi, hogy azóta többen is új munkahelyükön kamatozhatják megszerzett ismereteiket. A készségfejlesztő képzések körét bővítették az alapfokú számítógép kezelő tanfolyamok, ahol az volt a cél, hogy a résztvevők, köztük számos nyugdíjas, megbarátkozzanak a számítógéppel: képesek legyen alapfeladatok ellátására, ismerkedjenek az internettel. Jóval specifikusabb ismereteket kínált a webszerkesztő tanfolyam. A honlap-szerkesztés fortélyaiba bevezetést nyújtó kurzust tizenöten fejezték be, döntően a fiatalabb korosztály tagjai. A különféle tanfolyamok során a hallgatókkal mindvégig mentor foglalkozik, akinek elsődleges feladata, hogy elejét vegye a nehéz helyzetben lévő tanulók lemorzsolódásának. A mentor minden jellegű (szociális, egészségügyi, családi, oktatási) problémával felkereshető, és közös együttműködéssel a legtöbb esetben sikerül megoldást találni a különféle problémákra.

Fórumok, állásbörzék: A környék lakóinak hetente két alkalommal is lehetőségük van álláskereső klub látogatására. A friss állásajánlatok megtekintése mellett az érdeklődők segítséget kaphatnak önéletrajzírásban, próbainterjúztatásban, illetve lehetőségük van arra is, hogy otthoni, életvezetési problémáikat megoszthassák, megbeszélhessék a Rév8 Zrt. által alkalmazott szociális munkásokkal. Ugyancsak a sikeres álláskeresés elősegítése érdekében 2008 őszén, illetve 2009 júniusában két állásbörze került megrendezésre a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Baross utcai kirendeltségének együttműködésével.

Szolgáltatásbővítési program: A program célja az üresen álló önkormányzati tulajdonú helyiségek nagyobb fokú kihasználása. A helyiségekben olyan szolgáltatók kapnak – kiemelten kedvező bérleti feltételek mellett – működési lehetőséget, akik az adott területen lakossági igényt elégítenek ki (pl. fodrász, kozmetikus, mosoda, asztalos, javító). A szolgáltatóknak a helyiségek elnyerése érdekében pályázniuk szüksége; s külön együttműködés keretében kell vállalniuk, hogy a negyedben élők számára igényeiknek megfelelő, megfizethető szolgáltatást nyújtanak. Ezen túlmenően gyakorlati lehetőséget kell biztosítaniuk a foglalkoztatási programban résztvevők számára. A kiválasztott öt darab helyiség felújítása a gépészeti, elektromos hálózatok korszerűsítésére, a nyílászárok cseréjére, illetve a vizesblokkok kialakítására terjed ki. A helyiségek belső építészeti kialakítása minden esetben a nyertes pályázó feladata.

Itt elérhetőek a programhoz kapcsolódó akciótervek:
1.kötet
2.kötet
3.kötet
4.kötet