Magdolna-Orczy negyed program elemei

1. Lakhatási alprogram

A projekt hét lakhatási eleme arra irányul, hogy az üzemeltetési költségek csökkentésével, illetve szociális programok működtetésével az akcióterületen számára élők biztonságosabbá és olcsóbbá váljon a lakhatás. A lakhatási programok tervezése során szempont volt, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásával a lehető legtöbb ingatlant érintse a program.

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)

A beavatkozás keretében teljesen megújulnak két 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlan, a Diószegi Sámuel u. 7. és a Kőris u. 4/A közös tulajdonú részei. A két épületben sor került a függőfolyosó cseréjére, a külső-belső homlokzat felújítására nyílászáró cserével egybekötve, lépcsőház felújítására, a tetőhéjazat felújítására és bádogos szerkezetek cseréjére, a padlásfödém szigetelésére, valamint a teljes víz és csatornahálózat cseréjére és a komplett elektromos főhálózat felújítására.

Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)

Műszaki vagyonkezelői szempontok alapján három olyan épület került bontásra, amelyek krízis- vagy veszélyeztetett tömbben helyezkednek el, és állapotuk nem tette lehetővé a benne élő közösség megtartását: a Kálvárai utca 18. és 20. valamint az Illés utca „B” és „C” épületszárnya.

Bérházak és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése (LP3)

A program 180 önkormányzati tulajdonú lakás homlokzati nyílászáróinak fokozott légzárásúra történő cseréjét, valamint két 100%-ban önkormányzati tulajdonú, Dankó utcai lakóépület (Dankó u. 34. és 40.) homlokzati hőszigetelését és az egyik épület fűtéskorszerűsítését valósítja meg.

Közösségi zöldudvar program (LP4)

A programelem épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak „zöld” elveknek megfelelő átépítését célozta meg, Rév8 szakmai segítségnyújtásával, valamint a JSzSzGyK szociális munkásának segítségével. Az udvarok zöldítése az épületekben élő lakók bevonásával, közösségi tervezéssel valósult meg. A programelemben részt vevő épületek: Dankó u. 34., Dankó u. 40., Diószegi S. utca 7., Illés u. 20., Kálvária u. 8., Kőris u. 4/a, Kőris u. 10., Lujza utca 15.

Család és Lakóház Mentorálás (LP5)

A komplex városrehabilitáció keretében a projekt infrastrukturális ’hard’ beavatkozásait közösségi, ’soft’ programelemek egészítik ki. Az LP5 program célja, egyrészt, hogy a lakók folyamatosan tájékoztatva legyenek a kivitelezés állásáról, másrészt, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, harmadrészt a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szegény családok lakhatási rendszerből való kihullásának megakadályozása. Az LP5 programelemet konzorciumi partnerként a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) önállóan valósítja meg. 2020-ban 11 szociális munkás dolgozott az ügyfelekkel, heti 20 órában.

Speciális lakhatási projektek (LP7)

A programelem részeként 4-4 támogatott és LÉLEK-lakás került volna kialakításra, olyan lakóházakban, amelyek 100%-ban önkormányzati tulajdonban állnak. A tervezett partner visszalépése okán mind a nyolc megújult lakás a LÉLEK program részeként kiléptető lakásként fog működni.  A LÉLEK-Program – Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program – célja, hogy munkahely és lakhatás biztosításával, valamint kiemelt szociális munkával támogassa a Józsefvárosban hajléktalanná vált embereket és a hajléktalanság veszélyének kitett családokat.

2. Foglalkoztatási és gazdasági alprogram

A krízisterületen súlyos problémát jelent a munkanélküliség, különösen a hosszútávú munkanélküliség. A probléma hátterében meghúzódó okok közül a legfontosabbak: az alacsony iskolai végzettség, a munkavégzéshez szükséges kompetenciák hiánya és a rossz egészségügyi állapot. Ehhez kapcsolódóan évről évre nő a megváltozott munkaképességűek száma a munkanélküliek csoportján belül. Az alprogram célja az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés esélyének növelése és a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban, a munkaerőpiaci elhelyezkedésben.

Az alprogramban fontos szerepet tölt be a felújítási munkálatok után 2019-ben létrejött Foglalkoztatási és Közösségi Iroda (továbbiakban: FOKI). A Kálvária tér 13. alatt található helység foglalkoztatási és közösségi programok, képzések és szabadidős tevékenységek helyszíne, valamint a programban dolgozó szociális munkások bázisául is szolgál.

Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1)

Az akcióterület népességének foglalkoztatottsági szintje lényegesen alacsonyabb a kerület többi részéhez képest, így a foglalkoztatási iroda programjai segítenek a helyi alacsony végzettségű, munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek álláskeresésében, a munkaerőpiacra történő visszavezetésében. A programelem keretében a házi gyermekfelügyelet, a foglalkoztatási ügynökség, az álláskereső klubok, állásbörzék, valamint a foglalkoztatás- egészségügyi stratégia együttesen fogják segíteni a nehéz helyzetben lévő lakosság munkába való integrálását.

Képzések (FP2)

A programelem célja az akcióterületen élők munkaerő piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési esélyeik növelése és a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban különböző képzési lehetőségek biztosításával: a program keretében OKJ-s és informatikai képzések, valamint a közoktatásban tanulók számára Mentor program zajlik.

Egészségtudatos életmód programsorozat (FP3)

A programsorozat kiemelt célja az egészségtudatos életmód népszerűsítése mind a helyi közösségekben, mind a családi életközösségekben. A JKN szervezésében 2019-ben több nagyobb program, 2020-ban pedig a járványhelyzetre való tekintettel egy COVID kompatibilis, street art jellegű figyelemfelhívó, mozgásra ösztönző kampány valósult meg.

Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4)

A partnerként résztvevő Moravcsik Alapítvány célja az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének javítása, valamint a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedés esélyének növelése. A program keretében a Kálvária tér 19. sz. alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett munkahely, a Kálvária tér 16. alatt található üzlethelyiségben egy Fejlesztő-Oktató Központ kerül kialakításra.

Közösségi-szociális mosoda létrehozása (FP5)

A Diószegi u. 13. szám alatti üzlethelységben 2019-ben létrejött közösségi szociális mosoda azokat a személyeket, családokat célozta meg, akik a lakás vizes, dohos volta, az áramszolgáltatás szüneteltetése, a mosógépük elromlása, vagy egyéb okok miatt nem, vagy csak nehézségek árán tudják megoldani a mosást-szárítást. A Mosoda információs pontként is szolgál, így a mosodában dolgozó JSzSzGyK-s munkatárs szociális, foglalkoztatási, lakhatási kérdésekben, valamint a kerületben lévő felújítási munkálatokról is tájékoztatást ad.

3. Közbiztonsági és a közterületi alprogram

Az alprogram célja a bűnözés csökkentése és a szubjektív biztonság erősítése az akcióterületen, különösen a sérülékeny csoportok körében, a gyerekek, fiatalok szabadidős szolgáltatásainak összehangolása, a „holt időszakok” lefedése, a kábítószerkínálat és -kereslet csökkentések, valamint az antiszociális viselkedések eredményesebb kezelése.

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP1)

A tevékenység célja, hogy hétköznapokon a késő délutáni, esti és a hétvégi időszakokban állandó programok legyenek elérhetőek a környékbeli gyermekek és fiatalok számára a Magdolna és az Orczy negyedek különböző helyszínein. A programelem gazdája a JKN, 2020-ra már létrejött egy több partnerből álló hálózat.

Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team (KP2)

A programelem célja, a szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett családok segítése alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtásán, a szociális és egészségügyi ellátórendszer végpontjaihoz történő eljuttatáson, valamint az ellátás tartós, családi színtéren zajló egyéni támogatásán keresztül. A JSzSzGyK megbízásából a programelem megvalósítója a FECSKE Egyesület.

Problémaorientált közösségi rendészet (KP3)

A programelem keretében az akcióterületen problémaorientált közösségi rendészet kialakítása a cél, mely segítségével a drogkereskedelem, a prostitúció és a kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének száma jelentősen csökkenne, javítva az objektív és szubjektív biztonságérzetet. A már megvalósult városrehabilitációs programok tapasztalataira építve a program három összefüggő elemből áll: a közösségi rendész egységek felállítása, police café programsorozat és szomszédsági házfelügyelők alkalmazása krízisházakban. A program felelőse a Rév8 Zrt.

Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4)

Az akcióterületen a szabálysértések, bűncselekmények egy része a lakóépületek előtti közterületeken, és a lakóépületeken belül zajlik. A projektelem célja különböző akcióterületen elhelyezkedő háztömbökben működő Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása.

Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED) (KP5)

Az építészeti (környezeti) bűnmegelőzés arra a tudományosan alátámasztott felismerésre épül, hogy a közterületen történő deviáns viselkedések vagy bűncselekmények jelentős részében a támadó és az áldozat mellett a bűntett harmadik meghatározó eleme maga a helyszín. A programelem több kisebb viszonylag könnyen megvalósítható környezetalakítási beavatkozást tartalmaz, úgymint kapualjak felújítása és a Kálvária tér gyalogos burkolatának megújítása.

Kálvária tér megújítása (KP6)

A tevékenység célja egy, a programba illeszkedő kulturális és szociális tevékenységeknek helyet adó közösségi tér kialakítása. A téren megújult a burkolat és a növényzet, illetve új bútorok is elhelyezésre kerültek. A játszótérre új, többféle korosztályt célzó játékok lettek telepítve, és street fitness lehetőségekkel bővültek a tér funkciói.