Images tagged "kerteszkedes"

no images were found

Elérhetőségek

Rév8 Zrt.
Cím: 1082 Budapest Baross utca 63-67.
Telefon: 06-1-459-2566
E-mail: info@rev8.hu

>> Munkatársaink elérhetőségei

Közérdekű adatok

KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS

Közszolgáltatási szerződés

Közszoláti szerződés 1. sz. melléklet

SZERZŐDÉSEK

Jelenleg nincs érvényben 5 millió forint értékhatárt elérő szerződés.

DÍJAZÁSOK KÖZZÉTÉTELE

Díjazásközzététel – 2018.03.02.

Díjazásközzététel – 2018.10.15.

Díjazásközzététel – 2019.06.01.

Díjazásközzététel – 2019.09.16.

Díjazásközzététel – 2019.12.16.

Díjazásközzététel – 2020.01.29.

Díjazásközzététel – 2021. 02. 01.

SZABÁLYZATOK

Rév8 Alapszabálya

Beszerzési Szabályzat

Adatkezelési megállapodás

Rév8 Zrt. szabályzata az adatkezeléséről, és adatbiztonságáról, és közérdekű adatszolgáltatásáról

Szervezeti és Működési Szabályzat

BESZÁMOLÓK

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2020. évi közszolgáltatási beszámoló

Filter by
Load More Loading loading...

Munkatársaink

Vezetőség:

Sárkány Csilla – vezérigazgató
e-mail: sarkany-csilla@rev8.hu

Csete Zoltán – műszaki igazgató
e-mail: csete-zoltan@rev8.hu

 

Munkatársak:

Biczók Péter – közlekedéstervező
e-mail: biczok-peter@rev8.hu

Drimbe István – pénzügyi menedzser
e-mail: drimbe-istvan@rev8.hu
telefon: 06 1 459 2150

Gerencsér Lilla – projektmenedzser
e-mail: gerencser-lilla@rev8.hu

Győrfi Dániel – építész
e-mail: gyorfi-daniel@rev8.hu

Herbszt Ágnes – tájépítész
e-mail: herbszt-agnes@rev8.hu

Kerékgyártó Anna – lakhatási projektreferens
e-mail: kerekgyarto-anna@rev8.hu

Kovács Éva – titkárságvezető
e-mail: kovacs-eva@rev8.hu
telefon: 06 1 459 2566

Lukács Máté – részvételi projektkoordinátor
e-mail: lukacs-mate@rev8.hu

Varga Cecília – kommunikációs vezető
e-mail: varga-cili@rev8.hu

Magdolna-Orczy negyed program elemei

1. Lakhatási alprogram

A projekt hét lakhatási eleme arra irányul, hogy az üzemeltetési költségek csökkentésével, illetve szociális programok működtetésével az akcióterületen számára élők biztonságosabbá és olcsóbbá váljon a lakhatás. A lakhatási programok tervezése során szempont volt, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásával a lehető legtöbb ingatlant érintse a program.

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)

A beavatkozás keretében teljesen megújulnak két 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlan, a Diószegi Sámuel u. 7. és a Kőris u. 4/A közös tulajdonú részei. A két épületben sor került a függőfolyosó cseréjére, a külső-belső homlokzat felújítására nyílászáró cserével egybekötve, lépcsőház felújítására, a tetőhéjazat felújítására és bádogos szerkezetek cseréjére, a padlásfödém szigetelésére, valamint a teljes víz és csatornahálózat cseréjére és a komplett elektromos főhálózat felújítására.

Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)

Műszaki vagyonkezelői szempontok alapján három olyan épület került bontásra, amelyek krízis- vagy veszélyeztetett tömbben helyezkednek el, és állapotuk nem tette lehetővé a benne élő közösség megtartását: a Kálvárai utca 18. és 20. valamint az Illés utca „B” és „C” épületszárnya.

Bérházak és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése (LP3)

A program 180 önkormányzati tulajdonú lakás homlokzati nyílászáróinak fokozott légzárásúra történő cseréjét, valamint két 100%-ban önkormányzati tulajdonú, Dankó utcai lakóépület (Dankó u. 34. és 40.) homlokzati hőszigetelését és az egyik épület fűtéskorszerűsítését valósítja meg.

Közösségi zöldudvar program (LP4)

A programelem épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak „zöld” elveknek megfelelő átépítését célozta meg, Rév8 szakmai segítségnyújtásával, valamint a JSzSzGyK szociális munkásának segítségével. Az udvarok zöldítése az épületekben élő lakók bevonásával, közösségi tervezéssel valósult meg. A programelemben részt vevő épületek: Dankó u. 34., Dankó u. 40., Diószegi S. utca 7., Illés u. 20., Kálvária u. 8., Kőris u. 4/a, Kőris u. 10., Lujza utca 15.

Család és Lakóház Mentorálás (LP5)

A komplex városrehabilitáció keretében a projekt infrastrukturális ’hard’ beavatkozásait közösségi, ’soft’ programelemek egészítik ki. Az LP5 program célja, egyrészt, hogy a lakók folyamatosan tájékoztatva legyenek a kivitelezés állásáról, másrészt, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, harmadrészt a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szegény családok lakhatási rendszerből való kihullásának megakadályozása. Az LP5 programelemet konzorciumi partnerként a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) önállóan valósítja meg. 2020-ban 11 szociális munkás dolgozott az ügyfelekkel, heti 20 órában.

Speciális lakhatási projektek (LP7)

A programelem részeként 4-4 támogatott és LÉLEK-lakás került volna kialakításra, olyan lakóházakban, amelyek 100%-ban önkormányzati tulajdonban állnak. A tervezett partner visszalépése okán mind a nyolc megújult lakás a LÉLEK program részeként kiléptető lakásként fog működni.  A LÉLEK-Program – Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program – célja, hogy munkahely és lakhatás biztosításával, valamint kiemelt szociális munkával támogassa a Józsefvárosban hajléktalanná vált embereket és a hajléktalanság veszélyének kitett családokat.

2. Foglalkoztatási és gazdasági alprogram

A krízisterületen súlyos problémát jelent a munkanélküliség, különösen a hosszútávú munkanélküliség. A probléma hátterében meghúzódó okok közül a legfontosabbak: az alacsony iskolai végzettség, a munkavégzéshez szükséges kompetenciák hiánya és a rossz egészségügyi állapot. Ehhez kapcsolódóan évről évre nő a megváltozott munkaképességűek száma a munkanélküliek csoportján belül. Az alprogram célja az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés esélyének növelése és a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban, a munkaerőpiaci elhelyezkedésben.

Az alprogramban fontos szerepet tölt be a felújítási munkálatok után 2019-ben létrejött Foglalkoztatási és Közösségi Iroda (továbbiakban: FOKI). A Kálvária tér 13. alatt található helység foglalkoztatási és közösségi programok, képzések és szabadidős tevékenységek helyszíne, valamint a programban dolgozó szociális munkások bázisául is szolgál.

Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1)

Az akcióterület népességének foglalkoztatottsági szintje lényegesen alacsonyabb a kerület többi részéhez képest, így a foglalkoztatási iroda programjai segítenek a helyi alacsony végzettségű, munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek álláskeresésében, a munkaerőpiacra történő visszavezetésében. A programelem keretében a házi gyermekfelügyelet, a foglalkoztatási ügynökség, az álláskereső klubok, állásbörzék, valamint a foglalkoztatás- egészségügyi stratégia együttesen fogják segíteni a nehéz helyzetben lévő lakosság munkába való integrálását.

Képzések (FP2)

A programelem célja az akcióterületen élők munkaerő piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési esélyeik növelése és a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban különböző képzési lehetőségek biztosításával: a program keretében OKJ-s és informatikai képzések, valamint a közoktatásban tanulók számára Mentor program zajlik.

Egészségtudatos életmód programsorozat (FP3)

A programsorozat kiemelt célja az egészségtudatos életmód népszerűsítése mind a helyi közösségekben, mind a családi életközösségekben. A JKN szervezésében 2019-ben több nagyobb program, 2020-ban pedig a járványhelyzetre való tekintettel egy COVID kompatibilis, street art jellegű figyelemfelhívó, mozgásra ösztönző kampány valósult meg.

Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4)

A partnerként résztvevő Moravcsik Alapítvány célja az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének javítása, valamint a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedés esélyének növelése. A program keretében a Kálvária tér 19. sz. alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett munkahely, a Kálvária tér 16. alatt található üzlethelyiségben egy Fejlesztő-Oktató Központ kerül kialakításra.

Közösségi-szociális mosoda létrehozása (FP5)

A Diószegi u. 13. szám alatti üzlethelységben 2019-ben létrejött közösségi szociális mosoda azokat a személyeket, családokat célozta meg, akik a lakás vizes, dohos volta, az áramszolgáltatás szüneteltetése, a mosógépük elromlása, vagy egyéb okok miatt nem, vagy csak nehézségek árán tudják megoldani a mosást-szárítást. A Mosoda információs pontként is szolgál, így a mosodában dolgozó JSzSzGyK-s munkatárs szociális, foglalkoztatási, lakhatási kérdésekben, valamint a kerületben lévő felújítási munkálatokról is tájékoztatást ad.

3. Közbiztonsági és a közterületi alprogram

Az alprogram célja a bűnözés csökkentése és a szubjektív biztonság erősítése az akcióterületen, különösen a sérülékeny csoportok körében, a gyerekek, fiatalok szabadidős szolgáltatásainak összehangolása, a „holt időszakok” lefedése, a kábítószerkínálat és -kereslet csökkentések, valamint az antiszociális viselkedések eredményesebb kezelése.

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP1)

A tevékenység célja, hogy hétköznapokon a késő délutáni, esti és a hétvégi időszakokban állandó programok legyenek elérhetőek a környékbeli gyermekek és fiatalok számára a Magdolna és az Orczy negyedek különböző helyszínein. A programelem gazdája a JKN, 2020-ra már létrejött egy több partnerből álló hálózat.

Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team (KP2)

A programelem célja, a szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett családok segítése alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtásán, a szociális és egészségügyi ellátórendszer végpontjaihoz történő eljuttatáson, valamint az ellátás tartós, családi színtéren zajló egyéni támogatásán keresztül. A JSzSzGyK megbízásából a programelem megvalósítója a FECSKE Egyesület.

Problémaorientált közösségi rendészet (KP3)

A programelem keretében az akcióterületen problémaorientált közösségi rendészet kialakítása a cél, mely segítségével a drogkereskedelem, a prostitúció és a kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének száma jelentősen csökkenne, javítva az objektív és szubjektív biztonságérzetet. A már megvalósult városrehabilitációs programok tapasztalataira építve a program három összefüggő elemből áll: a közösségi rendész egységek felállítása, police café programsorozat és szomszédsági házfelügyelők alkalmazása krízisházakban. A program felelőse a Rév8 Zrt.

Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4)

Az akcióterületen a szabálysértések, bűncselekmények egy része a lakóépületek előtti közterületeken, és a lakóépületeken belül zajlik. A projektelem célja különböző akcióterületen elhelyezkedő háztömbökben működő Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása.

Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED) (KP5)

Az építészeti (környezeti) bűnmegelőzés arra a tudományosan alátámasztott felismerésre épül, hogy a közterületen történő deviáns viselkedések vagy bűncselekmények jelentős részében a támadó és az áldozat mellett a bűntett harmadik meghatározó eleme maga a helyszín. A programelem több kisebb viszonylag könnyen megvalósítható környezetalakítási beavatkozást tartalmaz, úgymint kapualjak felújítása és a Kálvária tér gyalogos burkolatának megújítása.

Kálvária tér megújítása (KP6)

A tevékenység célja egy, a programba illeszkedő kulturális és szociális tevékenységeknek helyet adó közösségi tér kialakítása. A téren megújult a burkolat és a növényzet, illetve új bútorok is elhelyezésre kerültek. A játszótérre új, többféle korosztályt célzó játékok lettek telepítve, és street fitness lehetőségekkel bővültek a tér funkciói.