Szerződések

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kötött 5M Ft értékhatár feletti szerződések listája (2020.09.09.)